Kisah Inspiratif – Hidayah adalah murni hak prerogratif dari Allah SWT. Kita sebagai hambanya mempunyai kewajiban untuk menjemput hidayah tersebut. Mungkin itu adalah ungkapan yang cukup tepat untuk kisah berikut ini. Adalah Jafar, satu...